Agility is fun!
Přátelé, příbuzní našich psů..

Chs Koryfej, odkud máme Artyho      
  Acid apple Koryfej               
 Atomic Flash Koryfej  
Kavalírka Nancy